photo
promo

Our Cosmic Identity

Life on Earth was created by the interference of an extraterrestrial highly advanced biotechnological civilisation whose representatives (scientists), and auxiliary research staff regularly visit Earth.

More
promo

Ratürian Movement

We are a Movement convinced of the origin of life on earth from another space-time continuum.

More
photo
promo

Traditional Religions Are No Longer Needed

- A New Generation of Cosmic Consciousness is Coming -

More

Transmisja Sekwencji Genetycznej - Aktywacja

Jej ślady możemy znaleźć w starożytności w różnych regionach świata, jak również w pismach religijnych, opisując ją w nieco prymitywny i zniekształcony sposób.

Czytamy o niej w starożytnych przekazach pism zoroastrian, księdze Wendidad w Aweście. Jej rozwój był uzależniony od miejsca i sposobu jej przekazania. Nosiła różne nazwy, nadawano jej różne znaczenie i w różny sposób była praktykowana.

Aktywację sekwencji genetycznej wykonuje się raz w życiu przez osobę Transmitera. Dzięki Przekazowi zapoczątkowanemu w Rosji na przełomie lat 60-67 w regionie uralskim wiemy, że ma ona na celu przekazanie informacji genetycznych osoby, celem jej zrekonstruowania [sklonowania] w rzeczywistości naszych Stwórców po zakończeniu ziemskiego życia.

Spotkania aktywacji lub spotkania transmisyjne odbywają się 4 razy w roku:

-podczas przesilenia czerwcowego w okolicach 20–21 czerwca;

-podczas przesilenia grudniowego w okolicach 21–22 grudnia;

oraz w czasie równonocy:

- 20/21 marca i 22/23 września

PRZYKŁAD najstarszej interpretacji religijnej

Zoroastryzm został założony przez Zaratustrę, zwanego również Zoroastrem, który jest znany głównie dzięki swoim hymnom Jasnej i Gatów. Te pisma są częścią większego zbioru pism zwanego Awesta, który odnosi się do nauk Zoroastra na przestrzeni setek lat.
W zoroastryzmie dokonywanie wyborów zgodnych z sześcioma Amesha spentas skłania nas do stania się kosmicznie świadomymi istotami, reprezentantami siódmej czakry, która jest bramą do świadomości kosmicznej - patrz ilustracja.
Bardziej rozbudowany system czakr zoroastryzmu jest oparty na piśmie zwanym Wendidad z Awesty. Dzieło to opisuje wibrujące energie, ze szczególnym uwzględnieniem światła, dźwięku i magnetyzmu, które są równoległe do wielu nauk zawartych w Upaniszadach. System ten charakteryzuje się szesnastoma głównymi czakrami zlokalizowanymi w aurze, połączonymi z organami fizycznymi i mózgiem.

Jak wyrażono w dziełach cytujących Zaratustrę, istnieje szesnaście czakr zlokalizowanych w polu aurycznym, które otrzymują siłę światła athre z dwudziestu siedmiu konstelacji; athre jest siłą światła, która pochodzi z gwiazd, przechodzi przez siłę naszego systemu słonecznego i rozprzestrzenia się w całym świecie. Można powiedzieć, ze pierwsze siedem czakr służy do zarządzania częściami mózgu i ciała. Ogólnie rzecz biorąc, czakry regulują te części ciała.