photo
promo

Our Cosmic Identity

Life on Earth was created by the interference of an extraterrestrial highly advanced biotechnological civilisation whose representatives (scientists), and auxiliary research staff regularly visit Earth.

More
promo

Ratürian Movement

We are a Movement convinced of the origin of life on earth from another space-time continuum.

More
photo
promo

Traditional Religions Are No Longer Needed

- A New Generation of Cosmic Consciousness is Coming -

More

Religie to:
-prymitywny cykl myślowy powstały w czasie, gdy nauka nie była jeszcze dostatecznie rozwinięta.
- to różnej maści kapłani, którzy przeważnie ignorują myślenie, wykonują od wieków te same ruchy, gesty, powtarzają te same święte formuły, posługując się przy tym mitologicznymi przekazami. To daje im możliwość utrzymywania ludzi w bezmyślnym posłuszeństwie.
Religia jest rodzajem wirusa, który zaraża pojedynczych ludzi i państwa.
Religia bezsprzecznie dzieli ludzi.
Religie wykorzystują ludzi, fałszują historię i wypowiedzi sławnych ludzi na swoją korzyść, prowadzi wojny, narzuca swoją wizję życia ogółowi ludzi; jest bezczelna, arogancka i bezwzględna. Religia zamyka ludziom umysł na świat i wszechświat.
Ucieka przed skomplikowanymi sprawami moralnymi, bo religie nie mają nic wspólnego z moralnością i odpowiedzialnością.
Religią jest tłumaczone wszystko: katastrofy naturalne, sukcesy osobiste, ale i utrata bliskich - "taka była wola boża", lub "bóg tak chciał", "nic nie dzieje się bez woli bożej", "nieznane są wyroki boże".

Jedna religia występuje przeciw drugiej, oskarżając się wzajemnie o herezję, a znaczy to, że człowiek wyznający jakąkolwiek religie, zawsze będzie uchodził w oczach wyznawcy innej religii za heretyka. Taki jest świat religii i taki jest świat polityki.