photo
promo

Our Cosmic Identity

Life on Earth was created by the interference of an extraterrestrial highly advanced biotechnological civilisation whose representatives (scientists), and auxiliary research staff regularly visit Earth.

More
promo

Ratürian Movement

We are a Movement convinced of the origin of life on earth from another space-time continuum.

More
photo
promo

Traditional Religions Are No Longer Needed

- A New Generation of Cosmic Consciousness is Coming -

More

Symbol tożsamości planetarnej naszych Stwórców i świadomości kosmicznej jest wzorem matematycznym: tzw. oktagramem, czyli tworzy ośmioramienną gwiazdę (łącząca ramiona swastyk), która symbolizuje pełnię i regenerację.
Ten symbol ma łączyć ludzi z ich świadomością, wskazuje, że jesteśmy  częścią wielkiej społeczności gwiezdnej, częścią żyjącej tkanki Wszechświata, tkając własne życie, jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości przy ich pomocy.
Liczba 8
, w jakiej formie jest znana ludzkości, symbolizuje nieskończony węzeł nieskończoności.

Odnosi się do myśli ludzkiej, dzięki której radzi sobie ona z przemianą świata; wewnętrzna i zewnętrzna energia człowieka; obraz całego człowieka i nieskończoność czasuwszechświata. Reprezentuje również potrójne znaczenie: Zamieszkały świat, ziemską komunikację z niebem,”Między niebem a Ziemią” i nieśmiertelną energię życiową człowieka. W każdym słowie i spojrzeniu jest energia. Jego drugą własnością jest przypomnienie ludziom o jego związkach ze starożytną rasą - Kosmicznymi Rodzicami.