photo
promo

Our Cosmic Identity

Life on Earth was created by the interference of an extraterrestrial highly advanced biotechnological civilisation whose representatives (scientists), and auxiliary research staff regularly visit Earth.

More
promo

Ratürian Movement

We are a Movement convinced of the origin of life on earth from another space-time continuum.

More
photo
promo

Traditional Religions Are No Longer Needed

- A New Generation of Cosmic Consciousness is Coming -

More

Jesteśmy stworzonymi przez wyżej zaawansowaną inteligencję biokomputerami, których głównym źródłem przetwarzania danych (myślenie, analizowanie, podejmowanie decyzji, emocje) jest nasz mózg. Niektórzy odnoszą te cechy do serca, jak gdyby ono myślało, a jest spora różnica między nimi. Wynika to z faktu mentalności religijnej, która często stoi w opozycji do logiki i rzeczywistości.

Czas by zacząć nazywać rzeczy po imieniu. Państwa gdzie dominuje taki czy inny religijny bóg, są uwikłane w wewnętrzne walki światopoglądowe. Religijnym bogom jest obca technologia, choć lubią z niej korzystać. Bogowie i religie dyskryminują kobiety.

Bogowie to przykazania nieadekwatne do rzeczywistości i wielu kręgów kulturowych.

Czy gwałcona przez ojca dziewczynka, będzie przestrzegać IV przykazania?

Czy chorym dzieciom w hospicjach wciąż będzie się wmawiać, że mają kochającego ojca w niebie, który się o nie troszczy i o nie dba?

W imię tego, czy innego boga dokonywano masakr, zabijano, okaleczano, wszczynano wojny.

Proponujemy zastąpienie religijnej pustej teologicznej paplaniny na temat:  takiego lub innego boga, wiary, nonsensów soteriologicznych, rozsądnymi spostrzeżeniami w kontekście rozwijającej się rzeczywistości, a nie przeszłości, z której jedynie możemy wyciągnąć wnioski, a nie przeszłość wprowadzać do rzeczywistości, bo hamuje ona rozwój ludzkości.

Jesteśmy za społeczeństwami bez indoktrynacji religijnej i powoływania się (nawet w konstytucji) na boga. Wartości takie jak szanowanie drugiego człowieka, miłość, dbałość o przyrodę, chorych, osób starszych, nie wymagają żadnej wiary, lecz odpowiedniej edukacji i dojrzałości.