photo
promo

Our Cosmic Identity

Life on Earth was created by the interference of an extraterrestrial highly advanced biotechnological civilisation whose representatives (scientists), and auxiliary research staff regularly visit Earth.

More
promo

Ratürian Movement

We are a Movement convinced of the origin of life on earth from another space-time continuum.

More
photo
promo

Traditional Religions Are No Longer Needed

- A New Generation of Cosmic Consciousness is Coming -

More

Ludzkość zawsze patrzała w gwiazdy, w nich wypatrywała niezwykłych wydarzeń, przeznaczenia, pochodzenia, podziwiają, ujmowała je czasem w formie poezji, chcąc w ten sposób wyrazić swój podziw dla stworzonego wszechświata.

W nieco podobny sposób uczyniły to pisma religijne, lecz słowa tego manifestu sięgają znacznie dalej niż one, gdyż prowadzą do przebudzenia istoty człowieka, który prowadzony różnymi religijnymi wskazaniami pogubił się w ich rozmaitości i stracił z widoku to, co najważniejsze, kim jest, skąd pochodzi i dokąd zmierza?

Wiele odpowiedzi na te pytania zostało zdeformowanych przez religie, które zaczęły uzurpować sobie prawo wyłączności w poprawnym tłumaczeniu starożytnych przekazów, które w większości wykorzystując niewiedzę ludzi, nakładała na nich obowiązek wiary w interpretowane przez siebie teksty, nie badając ani ich źródła pochodzenia, ani przydatności.

Główne punkty Manifestu:
Odnośnie zagadnień społecznych
1) Jesteśmy przekonani o potrzebie odtrucia się od religii.
 
2) Jesteśmy przekonani, że osoby religijne lub wierzące, które uważają Internet lub odkrycia naukowe za dzieło "diabła", "szatana" lub zła, powinny z pełną stanowczością i dojrzałością swoich przekonań od tego odstąpić.
 
3) Jesteśmy przekonani, że zgodnie z porządkiem naturalnym, a zarazem społecznym, życie ludzkie musi być zawsze na pierwszym planie, aby ratować, podtrzymywać życie i pomagać wszelkimi możliwymi środkami dla dobra człowieka.

4) Uważamy za wielki absurd faworyzowanie zwierząt, które mają swoje miejsce wśród ludzi, ale nie powinny być ponad nimi.

5) Jesteśmy przekonani, że innym rodzajem zarażania jest, wartościowanie "podoba mi się" lub "nie podoba mi się"w większości serwisów internetowych, począwszy od Facebooka, a skończywszy na życiu zawodowym. Wydaje nam się to absurdalne, ponieważ życie i jego sytuacje się zbyt złożone, abyśmy mogli je wartościować za pomocą kliknięcia, "podoba mi się" lub "nie podoba mi się".

6) Jesteśmy przekonani o swobodnym dostępie do informacji na temat zdrowia, dobrego samopoczucia, odżywiania itp.

7) Jesteśmy przekonani o ograniczeniu działalności wyznań religijnych, w których dopatrzono się i udowodniono na podstawie prowadzonych dochodzeń wykorzystywania nieletnich. Prawa duchownych tych wyznań, jak i ich instytucji powinny zostać radykalnie ograniczone a najlepiej całkowicie odebrane w przypadkach kontaktu z dziećmi. 

8) Jesteśmy przekonani, że osoba starająca się o stanowisko publiczne, powinna, podobnie jak osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przejść solidne testy psychologiczne, orzekające jej zdolność umysłową do podejmowania decyzji na szczeblu społecznym. W ten sposób świat uniknąłby wielu szaleńców.

Odnośnie zagadnień filozoficzno-religijnych
1) Przekonanie o tym, że żyjemy w wolnych, świeckich krajach, gdzie prawa konstytucyjne gwarantują konstruktywną polemikę, jest abstrakcją – wystarczy spojrzeć na kolejny „rok” kalendarzowy oraz ilość kalendarzowych świąt religijnych, oraz innych, bardziej osobistych kwestii.

2) Jesteśmy przekonani, że wszystkie księgi i święte pisma istniejących przez tysiąclecia religii przekazują (zakodyfikowaną) informację, która została przekształcona, zdeformowana przez instytucje religijne zmieniając wiele starożytnych terminów i nazwy, dodając do nich (jak w przypadku Kościoła katolickiego) elementy mitologii greckiej, egipskiej i babilońskiej, które same w sobie zawierają wiele przesłań potwierdzających życie w innych niż naszym układach słonecznych.

3) Jesteśmy przekonani, że różne organizmy polityczne i religijne, istniejące na przestrzeni historii, ukrywały i ukrywają fakty dotyczące istnienia istot pozaziemskich, do których mieli i mają łatwiejszy dostęp, niż ktokolwiek inny. Czyniąc tak, utrzymują ludzi w nieświadomości tego faktu.

4) Wyznawcy różnych sekt religijnych, a przede wszystkim chrześcijańskich używają egzorcyzmów do wypędzania tzw. demonów. Pisma sumeryjskie mówią na przykład, o Pazuzu i innych istotach, które nie mają nic wspólnego z teologią religii chrześcijańskich. Istoty te w rozumieniu teologów katolickich i chrześcijańskich, są uważane za duchy, które przyczyniają się do opętania człowieka i w niektórych przypadkach do jego śmierci, ale w jaki sposób ci chrześcijańscy bezmyślni duchowni, chcą uwolnić opętaną osobę od istoty pochodzącej z innego wymiaru astrofizycznego? Za pomocą modlitw? Jakich i do kogo skierowanych?

Analiza i historia Eda i Loren Warrenów w książce "The World Famous Exorcism Team", może przybliżyć wielu sceptykom to zagadnienie.

5) Nie uznajemy tzw. religijnych pism świętych za natchnione, a raczej za pewne zapisy historyczne i pseudohistoryczne (niektóre z nich pełne fantazji), które ukazują prymitywną wiarę ludzi, którym brakowało poznania naukowego do wyjaśnienia wielu rzeczy. Tym samym traktujemy duchowych tych religii, w tym również tzw. egzorcystów, demonologów za ludzi, u których rozwinął się i postępuje proces schizofrenii.

6) Nasz Ruch wyraża przekonanie, że w obecnym czasie rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, organizacje międzynarodowe i nie tylko, nie powinny przez wzgląd na szacunek wobec osób niewierzących, lub jakiegokolwiek innego światopoglądu używać kalendarzowych dat naliczania czasu wg terminologii chrześcijańskiej.

7) Wyrażamy przekonanie, że korzystanie ze świętych ksiąg religii, powinno zostać ograniczone a wielu przypadkach zabronione z powszechnego użytku z powodu tekstów zawierających podżeganie do przemocy, rodzących fanatyzm religijny, brak tolerancji wobec innych światopoglądów.

8) Wspieramy, utrzymujemy i jesteśmy przekonani, że religie są zbędnym elementem we współczesnej cywilizacji, uznając jednocześnie za wyraz bezczelności stwierdzenie, że tzw. cywilizacja chrześcijańska jest najlepszą i najbardziej cywilizowaną. Ta cywilizacja przyniosła ludziom na całym świecie ogrom cierpienia w różnej postaci, nie wspominając o jej negatywnym stosunku do wszelkich odkryć z zakresu astronomii, medycyny, i innych dyscyplin naukowych, które rozwijały się w ciągu wieków.

9) Uważamy, że żaden z tzw. zbawicieli, nie przyniósł ulgi ludzkości, a przynieśli jedynie nauki, które zaczęły być różnie interpretowane, a ich interpretacje przyniosły jedynie wojny i podziały. Żaden z nich, ani przyniesiona nauka nie przyniosła ludzkości szczęścia, nie usunęła chorób, a przyniosły dyskomfort intelektualny i rozpowszechniły chorobowy stan umysłu - fanatyzm, dyktaturę, despotyzm i brak tolerancji.

Odnośnie zagadnień życia i rzeczywistości pozaziemskiej
1) Jesteśmy przekonani, że życie na Ziemi zostało przeniesione z innej czasoprzestrzeni.

2) Jesteśmy przekonani, że istoty pozaziemskie stworzyły pierwszy gatunek ludzki, który z biegiem czasu rozwinął się do obecnej postaci.

3) Jesteśmy przekonani, że istoty z innych przestrzeni czasowych - wielowymiarowych, żyją wśród nas, przybierając wg potrzeby ludzką postać i że niektórzy z wielkich wynalazców byli ich przedstawicielami: poprzez kombinację genetyczną, przekaz telepatyczny lub proces wielostopniowych spotkań.

4) Jesteśmy przekonani, że dzięki ich wysoko rozwiniętej i nieznanej oraz nieosiągalnej dla nas ludzi technologii mogą oni być widzialni lub niewidzialni. Dotyczy to również obiektów międzyplanetarnych, które mogą być odbierane instynktownie poprzez niewyjaśnione rzeczy dziejące się na danym obszarze.

5) Jesteśmy za przyznaniem statusu jako „osoba pokrzywdzona” lub „osoba objęta programem opieki medycznej i rządowej” osobom, które były bezpośrednimi świadkami różnego kontaktu z istotami pozaziemskimi.

6) Jesteśmy przekonani, że różnice między obecnymi rasami (intelektualne, artystyczne, technologiczne, naukowe, kulturowe, tradycyjne) są związane z wariacjami genetycznymi i mieszankami rasowymi, które osłabiły kod genetyczny pierwszego gatunku ludzkiego, a różnice te pochodzą od różnych obcych ras, które na przestrzeni dziejów odwiedzały Ziemię.

7) Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek posiada zdolność do odbioru telepatycznego (także w sposób fizyczny) sygnałów spoza ziemi oraz sygnałów wysyłanych przez przedstawicieli różnych ras kosmicznych przebywających w naszej rzeczywistości w ludzkiej formie.

8) Jesteśmy przekonani, że różnice między obecnymi rasami (intelektualne, artystyczne, technologiczne, naukowe, kulturowe, tradycyjne) są związane z wariacjami genetycznymi i mieszankami rasowymi, które osłabiły kod genetyczny pierwszego gatunku ludzkiego, a różnice te pochodzą od różnych obcych ras, które na przestrzeni dziejów odwiedzały Ziemię.

Odnośnie zagadnień moralnych, technologicznych i przyszłościowych
1) Na przełomie tysięcy lat przybywały na Ziemię różne rasy istot pozaziemskich, nazywane przez ludzi jako: "ci, którzy przybyli z Nieba na Ziemię", "ci, którzy przybyli z Gwiazd", "ci, którzy przybyli z wysoka". Te rasy za pomocą wysoko rozwiniętej technologicznie inżynierii genetycznej stwarzały życie na Ziemi w tym również ludzi, których stworzyli na swój obraz i podobieństwo.

2) Człowiek o otwartym umyśle jest w stanie przyjąć i zrozumieć świadomość kosmiczną, która nie ma początku i nie ma końca, w której nie istnieje pojęcie boga z wyjątkiem umysłów ludzi, w których on powstał za pośrednictwem wykoślawionej interpretacji takiej lub innej religii.

3) We wszechświecie nie ma pojęć: dobra i zła, należą one wyłącznie do utworzonych struktur ziemskich wierzeń religijnych. Podobna rzecz ma się z określeniem duchowości, która również jest obca we wszechświecie, w którym panuje wszechobecna energia kosmiczna.

4) Stan nieśmiertelności lub inaczej życia wiecznego to zagwarantowana na wyznaczonych warunkach przez naszych Stwórców część pozaziemskiego istnienia ludzi; jednak nie obejmuje ono wszystkich. Tą częścią jest jednorazowe wydarzenie w życiu i odbywa się na zasadzie świadectwa, aktywacji i przekazania sekwencji genetycznej w sposób transferu energetycznego Stwórcom przez osobę Transmitera do tego wyznaczonego, który wyznacza kolejnych transmiterów spośród kobiet i mężczyzn według potrzeby.

5) Rozpoznanie naszych Kosmicznych Rodziców i tym samym naszej tożsamości daje nam możliwość korzystania w pełni z tego, co jest dla nas przygotowane nie tylko tu na Ziemi, ale i potem w niekończącej się i nieśmiertelnej rzeczywistości wszechświata. Ludzie korzystający z innego typu ceremonii, są przeznaczani do życia w obecności tych, którym powierzyli swoje życie energetyczne.

6) Na Ziemi nie istnieje żaden wymiar religijny, który można by było zaliczyć do nieskończoności ani prowadzący do harmonijnego współistnienia ludzi. Wynika to z faktu zróżnicowania przesłań energetycznych na przestrzeni historii ludzkości przez zróżnicowane rasy istot pozaziemskich.

7) Współczesność a w niej rozwój wielu nowych dyscyplin naukowych, dzięki którym świadomość ludzi ewoluuje na wyższe poziomy poznania otaczającej nas rzeczywistości, pozwala nam mieć dostęp do podjęcia kroków w nawiązaniu międzyplanetarnej łączności.

8) Nasz Ruch jest za promowaniem transhumanizmu, nowymi technologiami, w tym obecnymi, tymi, które są w procesie rozwoju oraz niewdrożonymi jeszcze do powszechnego użycia, opracowywanymi jeszcze projektami.

Podsumowując:
Ludzkość przechodziła już wiele procesów zmian, z których jedne wskazywały na wyżyny rozwoju inne na wyżyny głupoty, które rozciągły się na obecne czasy i raczej nie widać tendencji spadkowej. Żaden Bóg, zbawiciel czy prorok, nie są mile widziani na Ziemi; część ludzkości już doświadczyła ich działań pod wieloma postaciami. Nie są oni potrzebni człowiekowi rozumnemu, lecz tylko tym, którzy nie potrafią zrozumieć tego, czym jest myślenie i działanie dla własnego dobra i dobra swoich najbliższych w zapewnieniu szczęścia i przetrwania. To można zrozumieć wtedy, kiedy człowiek otworzy się na otaczający go nie tylko świat, ale i wszechświat oraz jego wielkość, w której może mieć swój udział.