photo
promo

Our Cosmic Identity

Life on Earth was created by the interference of an extraterrestrial highly advanced biotechnological civilisation whose representatives (scientists), and auxiliary research staff regularly visit Earth.

More
promo

Ratürian Movement

We are a Movement convinced of the origin of life on earth from another space-time continuum.

More
photo
promo

Traditional Religions Are No Longer Needed

- A New Generation of Cosmic Consciousness is Coming -

More

DEKLARACJA PRZECIW IMPERIALIZMOWI CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KALENDARZA 

Fakty: Organizacja Narodów Zjednoczonych, która ma przemawiać i ustanawiać prawa bezstronnie dla wszystkich narodów na ziemi,  używa kalendarza chrześcijańskiego, który może być postrzegany jako brak szacunku dla reszty ludzi żyjących na świecie o odmiennych światopoglądach.
 W  świecie z populacją  6 miliardów ludzi jest nie więcej niż 1 miliard chrześcijan.To wyraźnie wskazuje, że chrześcijanie stanowią mniejszość. Jak więc kalendarz tej mniejszości może zostać narzucony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która ma reprezentować pozostałe 5 miliardów ludzi? Dlaczego kraje o innym światopoglądzie niż chrześcijański miałyby należeć do światowej organizacji, która zaprzecza swojej tożsamości przy użyciu kalendarza innej religii? Czy użycie tego kalendarza przez ONZ dowodzi, że ta organizacja jest zabawką, za której sznurki ciągną zachodnie mocarstwa chrześcijańskie?
 
Rozwiązanie: przyjęcie przez ONZ niereligijnego kalendarza opartego na niereligijnym wydarzeniu historycznym. Na przykład może to być kalendarz, w którym rok 0 może być datą powstania i rozpowszechnienia pisma, wynalezienia oświetlenia, pierwszego lotu w kosmos lub inne.

Proponowane działanie: Wywieranie wystarczającej presji na rządy i organizacje rządowe, aby zachęcić ONZ do poszanowania krajów niechrześcijańskich i ludzi do przyjęcia oficjalnego kalendarza niereligijnego. W jaki sposób rządy mogą wystąpić przeciwko kulturze, tradycji lub świeckim światopoglądzie, zgadzając się na ratyfikowanie traktatów ONZ przy użyciu kalendarza chrześcijańskiego?

Czy nie oznacza to wyraźnie, że wiara chrześcijańska jest wyższa niż wartości laickie lub inne religie? Jeśli nie, to po co narzucać wolnym światopoglądowo krajom ratyfikację oficjalnych dokumentów dla ONZ, używając kalendarza chrześcijańskiego?

Podejmiesz działanie? Działanie i głośne mówienie o tym ma spowodować to, aby  ONZ, to zmieniła. Pierwszym etapem jest zorganizowanie spotkania mającego na celu założenie komitetu, który by reprezentował tą inicjatywę i ludzi, którzy ją wspierają. Jednocześnie można tworzyć powszechne petycje, organizować kampanie prasowe i spotykać się z lokalnymi władzami, aby domagać się tego podstawowego i fundamentalnego międzynarodowego szacunku dla ich przekonań.

ONZ i inne organizacje rządowe, włącznie z rządami poszczególnych krajów nie powinna narzucać innym kalendarza chrześcijańskiego! Jak zareagowaliby chrześcijanie, gdyby ONZ nagle użyło innego kalendarza niż chrześcijańskiego? Po wielu wiekach chrześcijańskich zniewag wobec ludzi o odmiennym światopoglądzie , ONZ powinna spełnić prośbę ludzi, którzy nie podzielają chrześcijańskich przekonań.

Potrzebujemy pomocy. Powinniśmy zsynchronizować nasze wysiłki między ludźmi niewierzącymi ateistami/agnostykami/wolnomyślicielami/naukowcami i innymi oraz niezależnymi poglądowo przywódcami politycznymi świata. Należy to uczynić z  szacunku dla ich światopoglądu i pamięci  ofiar chrystianizacji.