photo
promo

Our Cosmic Identity

Life on Earth was created by the interference of an extraterrestrial highly advanced biotechnological civilisation whose representatives (scientists), and auxiliary research staff regularly visit Earth.

More
promo

Ratürian Movement

We are a Movement convinced of the origin of life on earth from another space-time continuum.

More
photo
promo

Traditional Religions Are No Longer Needed

- A New Generation of Cosmic Consciousness is Coming -

More

1) Czy jesteśmy sektą?
Słowo sekta, to ulubione stwierdzenie dominujących religii skierowane w stosunku do nowo powstałych grup wyznaniowych lub światopoglądowych, które odłączyły się od głównego ciała-instytucji. We współczesnym świecie każda religia jest sektą, niezależnie od jej nazwy. Podobnie było u pierwszych chrześcijan, którzy są nazywani w swoich własnych pismach sektą.

Nasz Ruch nie jest ruchem religijnym, nie oddaje czci istotom pozaziemskim, nie ma w nim duchownych, nie ma świętych pism, nie ma dogmatów i nauk, które występują w religiach.

Jeżeli któryś z przedstawicieli dominujących religii mówi o swojej grupie wyznaniowej lub organizacji światopoglądowej jako jedynej prawdziwej, a o reszcie mówi jako o sektach, to taki ktoś jest arogancki i przejawia dziecięcy sposób myślenia typu „mój tata jest lepszy od twojego”.

2) Skąd mam wiedzieć, że Przesłanie zawiera opis prawdziwych wydarzeń?
Kwestia N.O. L nie podlega wierze, lecz faktom w tej dziedzinie wypowiadało się wielu naukowców.

Dodatkową rzeczą, która może posłużyć jako potwierdzenie, są pisma religijne różnych religii, w których można znaleźć wiele informacji na ten temat. Świadectwa uprowadzonych przez obce istoty ludzi, wyniki badań lekarskich stwierdzające u nich różne anomalie, czy to w kwestii przeprowadzanych na nich doświadczeń przez te istoty, czy też nagłe i niewyjaśnione przez naukę uzdrowienia lub zdolności.

3) Czy nie jest to czasem efekt fantazji?
Nie. W przeciwnym przypadku, równie dobrze można by było powiedzieć, że przypadki np.objawień maryjnych lub zjawisk, cudów w innych religiach niż chrześcijaństwo również należałoby przypisać fantazji lub spróbować je wyjaśnić za pomocą analiz z zakresu psychiatrii i neurologii.

4) Założyciel Ruchu posiadający stopnie akademickie przebył wieloletnią podróż pogłębiającą informacje z zakresu psychologii religii, wierzeń, mitów oraz innych zagadnień. Jego osobiste doświadczenie z istotami pozaziemskimi sprzed lat, rozmowy z ludźmi z różnych krajów zdecydowały o zmianie patrzenia na świat i dzielenie się doświadczeniem z zainteresowanymi ludźmi.

5) O religiach. 
Co oznacza być członkiem religii, lub wyznawać określoną religię?
Być członkiem religii oznacza wyznawanie określonych nauk pochodzących z odległej przeszłości, gdzie dominowały wierzenia oparte i rozumiane wg ówczesnej mentalności. Tym wierzeniom towarzyszyły obrzędy, za pomocą których obrazowano prawdy wiary.

6) Grupy rekonstrukcyjne.
Jeżeli chodzi o religie, to np. na przykładzie chrześcijaństwa jesteśmy przekonani, że wszystkie grupy, kościoły, wspólnoty, zgromadzenia itp. są raczej grupami zajmującymi się odbudową [rekonstrukcją] pierwotnego chrześcijaństwa i mają niewiele wspólnego z podstawowym przesłaniem tego wczesnego już podzielonego chrześcijaństwa.

7) Co to jest grupa rekonstrukcyjna?
To grupa, która odtwarza coś, co istniało w przeszłości, ale tylko pozornie, bo trudno mówić o tzw. sferze duchowej połączonej z mentalnością i duchowością pierwotnego odbiorcy.